Service av Mob/Redningsbåter

Vulken Maritim AS kan tilby service og reparasjon på MOB/Redningsbåter. Vi har en egen avdeling med kvalifisert personell som utfører kontroll og vedlikehold i.h.h.t. gjeldende regelverk til en hver tid.

Vi utfører også service og kontroll av utenbordsmotoren som sitter på din Mob/Redningsbåt.IMG_7817 Vulken_MOB2_web.jpg

Kontakt

Vulken Martim AS

Finnestadsvingen 11

4029 Stavanger 


Tlf:(+47) 51 80 00 50
E-post:post@vulken.no 


Finnestadsvingen 11 - 4029 Stavanger - Tlf. 51 80 00 50post@vulken.no -Åpningstider: Mandag-Fredag 07.30-15.30

 © 2013 Vulken Maritim AS, alle rettigheter reservert.