Pyroteknisk


Vulken Maritim AS har flere typer røyksignaler, fallskjermraketter, håndbluss osv. på lager, så ta gjerne kontakt for mer informasjon. 
Comet produkter:

Trykk på bildene nedenfor for mer informasjon om produktene.

Comet røyk og lys signal (NY)
 Comet Røykboks rød-nyComet Linekaster Linekaster rakett  
Røyk og lyssignal RøykboksLinekaster Linekasterakett 
 Comet kompakt håndbluss Comet håndbluss Hånbluss comet rød Comet fallskjermrakett 
 Kompakt røyksignal Dag/Natt signal Håndbluss Fallskjermrakett 


Vi kan også skaffe andre merker ved forespørsel.Kontakt

Vulken Martim AS

Finnestadsvingen 11

4029 Stavanger


Tlf:(+47) 51 80 00 50
E-post:post@vulken.no


Finnestadsvingen 11 - 4029 Stavanger - Tlf. 51 80 00 50post@vulken.no -Åpningstider: Mandag-Fredag 07.30-15.30

 © 2013 Vulken Maritim AS, alle rettigheter reservert.