#

Tilbake

Mob/Redningsbåter

Vulken Maritim kan tilby service og reparasjon på MOB/Redningsbåter. Vi har en egen avdeling med kvalifisert personell som utfører kontroll og vedlikehold i.h.h.t. gjeldende regelverk til en hver tid.

Vi utfører også service og kontroll av utenbordsmotoren som sitter på din Mob/Redningsbåt.

På bildet: Service av Mob/Retningsbåter

Vi er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et norsk statlig direktorat under Nærings- og fiskeridepartementet. Direktoratet har ansvar for sikkerhet for liv, helse, fartøy og miljø til sjøs. Dette er en sertifisering vi tar på alvor!