Service – Reperasjoner – Salg – Utleie

Kvalitet og sikkerhet er vårt varemerke, vær trygg på oss som levrandør

Andre områder

I tillegg til områdene nevnt ovenfor har vi også salg, service, vedlikehold og utleie av følgende områder. Kontakt oss for mer informasjon. Mer detaljert info om disse kommer på sikt. 

 • Livbelte / Redningsdrakt kasser og skap
 • Hydrostatutløsere
 • Redningsmateriell
 • Fylling og trykkprøving Co2 flasker
 • Service av opprettingsbage Mob båter
 • Fallsikingsseler og blokker
 • Nødproviant og vann
 • Lys til redningsvester og drakter
 • FRB-mob båter
 • Personellbaskets Esvagt og Frog
 • Redningsbårer
 • Tripod

Vi er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et norsk statlig direktorat under Nærings- og fiskeridepartementet. Direktoratet har ansvar for sikkerhet for liv, helse, fartøy og miljø til sjøs. Dette er en sertifisering vi tar på alvor!