#

Tilbake

Livbøye

Vi selger solas godkjente livbøyer. Både 2,5Kg og 4,3Kg som brukes sammen med brovingsignal. Om ønskelig kan vi ordne med merking av navn på livbøyen.

På bildet: Solas godkjent livbøye 

Produkter

Vi kan også skaffe andre merker ved forespørsel.

Livbøye 2,5 Kg og 4,3 Kg

Brakett for livbøye

Livbøyelys L90

Eksempel på merking av livbøye

Vi er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et norsk statlig direktorat under Nærings- og fiskeridepartementet. Direktoratet har ansvar for sikkerhet for liv, helse, fartøy og miljø til sjøs. Dette er en sertifisering vi tar på alvor!